EnglishVietnamese

Hệ thống điều khiển xi lanh thông minh Strand Jacks cho giúp hạ thấp an toàn và đồng bộ lớp nâng trục cho mỏ dưới lòng đất